Wednesday, 30 November 2011

Lihat Dan Dengar.....

Lagunya bermakna.....
Haiwan sayang anaknya..........
Manusia sayang semua......

Monday, 21 November 2011

A Short Film

A short film made by Filem Negara Malaysia..
If you born in Malaysia around 1980 to 1990..
You may know this..

Thursday, 10 November 2011

Tuesday, 1 November 2011